Guaglione

Staje sempe ccà, 'mpuntato ccà,

'mmiez'a 'sta via,

nun mange cchiù nun duorme cchiù

che pecundrìa!

Guè piccerì che vène a dì

'sta gelusia?

Tu vuò suffrì,

tu vuò murì,

chi t''o ffà fà...

Curre 'mbraccio addu mammà,

nun fà 'o scemo piccerì...

dille tutt''a verità

ca mammà te po' capì...

E passe e spasse sott'a stu barcone,

ma tu sì guaglione...

Tu nun canusce 'e ffemmene,

sì ancora accussì giovane!

Tu si guaglione!...

Che t'hê miso 'ncapa?

và a ghiucà 'o pallone...

Che vònno dì sti llacreme?...

Vattè, nun mme fà ridere!

Curre 'mbraccio addu mammà,

nun fà 'o scemo piccerì...

Dille tutta 'a verità

ca mammà te po' capì...!

Nun 'e ppittà, nun 'alliscià chill'uocchie belle...

Nun 'a penzà, và a pazzià

cu 'e guagliuncièlle...

Nun t'avvelì,

c'è tiempo oje ni,

pe' te 'nguajà!

Chi desidere 'e vasà,

scordatèlla, piccerì,

ca si 'o ddiceno a papà,

chisà comme va a fernì...

E passe e spasse sott'a stu barcone,

Staje sempe ccà, 'mpuntato ccà,

'mmiez'a 'sta via...

Nun mange cchiù, nun duorme cchiù...

chi t''o ffà fà!...

Writer(s): Giuseppe Fanciulli

Lyrics powered by musixmatch

Stampa il testo
Artisti A-Z