Album The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades, Cobra Starship