Album The Future's So Bright (I Gotta Wear Shades), Cobra Starship