Album Extreme II: Pornograffitti (Deluxe), Extreme