Album Glenn Fredly Valentine's Day Intro, Glenn Fredly