Album Texas Time (Live From Toronto, ON, 6/29/2018), Keith Urban