Album Life Is Always New [feat. Mimi Perez] (Remixes), The Disco Boys