Album Sitti in the Mix: The Dense Modesto Remixes, Sitti